Training de Trainers

Ervaren professionals leren in een korte en intensieve cursus hoe ze effectief hun ervaring en kennis op anderen kunnen overdragen.

 

Tijdens de drie-daagse Training de Trainers cursus wordt aandacht gegeven aan de volgende punten:

  • Presentatievaardigheden
  • Didactische methoden
  • Gebruik van multimedia
  • Oefenen met diverse methodieken uit het volwassen onderwijs
  • Groepsprocessen herkennen en begeleiden
  • Adequaat omgaan met valkuilen
  • Verbale en non-verbale communicatie
  • Aandachtsspanne
  • Opbouw/ontwerp van een training (interactie inhoud en methode), formuleren leerdoelen
  • Logistiek rond een training

Q4Q heeft meer dan 100 professionals geholpen om hun ervaring en expertise beter op anderen over te dragen. De feedback is bijzonder positief: door ons getrainde professionals merken dat ze veel effectiever zijn geworden, meer voldoening ervaren bij het geven van trainingen en hun cursisten enthousiaster en leergieriger weten te maken.

Nederlands