Teamrollen

Aan de hand van een gedegen theorie en leuke praktische oefeningen, analyseren medewerkers hun eigen rol en die van teamgenoten.

 

Wat betreft de teamrollen maken we gebruik van de theorie van Belbin. Hij onderscheidt 9 verschillende rollen en gaat in op de waarde die een specifieke rol voor het team heeft. Ook laat de theorie zien welke teamrollen beter of juist minder goed met elkaar samenwerken.
In de training worden de verschillende teamrollen verder toegelicht en wordt besproken hoe de onderlinge samenwerking geoptimalisserd kan worden.
Voorafgaand aan de training vullen deelnemers de Belbin-vragenlijst in, zodat meteen begonnen kan worden met de analyse van de eigen rol en die van de teamgenoten.

Uit de praktijk blijkt dat op deze manier in een kort tijdsbestek inzicht ontstaat  in het team en in ieders bijdragen aan het functioneren van het team.

Vaak combineren we de training over teamrollen met een workshop over communicatie en/of een activiteit uit ons aanbod van bedrijfsuitjes, zoals Quest Amsterdam of Special Cooking.

Nederlands