Teambuilding

Een hecht team, betere communicatie, onderling respect en inzicht in het eigen functioneren. Resultaten die men kan verwachten van onze teambuilding.

Voor werkgever en werknemer is het van groot belang dat medewerkers zich prettig voelen in hun team en dat zij zich volledig kunnen ontplooien. Helaas is dit niet altijd het geval: misverstanden, miscommunicatie, gebrek aan vertrouwen, onderlinge conflicten, onbegrip en onduidelijk verwachtingen kunnen de sfeer behoorlijk verpesten. De leidinggevende wordt geconfronteerd met de vraag hoe hij/zij van deze groep individuen een hecht team maakt.
Een teambuilding kan hierbij uitkomst bieden.
Ons aanbod kan als volgt worden gekarakteriseerd:

  • de trainingen zijn degelijk en tegelijkertijd leuk
  • wij zijn niet moraliserend, maar kijken vooral hoe individuele medewerkers zo goed mogelijk uit de verf kunnen komen
  • we geven veel aandacht aan het vergroten van inzicht in de eigen rol binnen een team en de onderlinge (verbale en non-verbale) communicatie
  • onze trainingen zijn altijd maatwerk en aangepast aan de specifieke wensen van de opdrachtgever
  • wij gebruiken methodieken uit het volwassene onderwijs, die gericht zijn op optimale participatie, zelfwerkzaamheid en respect
  • afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kunnen de trainingen beperkt zijn tot een dagdeel of zich uitstrekken over meerdere dagen.

Voorafgaand aan de teambuilding vindt een kennismakingsgesprek plaats, waar de opdrachtgever een beeld schetst van de situatie op het werk en op welke punten men een verandering zou willen zien. Q4Q doet op basis van dit gesprek een concreet aanbod.

De praktijk leert dat onze teambuilding het meest geschikt is voor teams waar de samenwerking en communicatie niet optimaal verlopen, maar waar de situatie nog niet zodanig is vastgelopen, dat er interim management en/of een organisatiebureau aan te pas moet komen.

Samenvattend: onze teambuilding is gericht op een verbeterde onderlinge communicatie, het smeden van een groep individuen tot een hecht team, een beter begrip van de eigen rol die men binnen het team heeft en respect voor elkaar.

Nederlands