Online training

Gebruiksvriendelijk, interactief, flexibel en scherp geprijsd. Zo typeert men onze applicatie voor online training. Een must voor elke moderne organisatie!

 

Q4Q heeft een speciale applicatie ontwikkeld voor een online training. Deze applicatie heeft de volgende kenmerken:

  • een gebruikersvriendelijke en flexibele training bestaande uit informatieblokken en multiple choice vragen
  • een inhoud die volledig door de klant bepaald wordt
  • een garantie op privacy door het gebruik van een afgeschermde internet site uitsluitend toegankelijk met een username en password
  • automatische emails naar gebruikers bij succesvol doorlopen van de training
  • de mogelijkheid om het management automatisch op de hoogte te brengen wanneer een training succesvol doorlopen is
  • de mogelijkheid om de inhoud op een later tijdstip  aan te passen

 
Procedure
Er vindt een gesprek plaats tussen Q4Q en de klant. In dit gesprek wordt nagegaan wat de specifieke wensen van de klant zijn en welk materiaal beschikbaar is. Op basis van dit gesprek maakt Q4Q een voorstel en prijsopgave.

Nadat de klant en Q4Q overeenstemming hebben bereikt, levert de klant materiaal om de training op maat te kunnen maken. Het betreft:

  • materiaal voor de informatieblokken. Hierbij moet men denken aan informatie over de bedrijfsmissie en duurzaam ondernemen, fragmenten uit de eigen bedrijfsfilm, gegevens uit jaarverslagen, een organogram, videoboodschap van de CEO,  onderdelen van Powerpoint presentaties, tekst voor een voiceover, briefing van de afdeling personeelszaken etc. etc.
  • multiple-choice vragen, die na elk informatieblok gesteld moeten worden.
  • logo dat op de online training komt te staan.

Vervolgens ontwikkelt Q4Q een concept online training, dat met de klant wordt besproken. Daarna maakt Q4Q, indien gewenst, aanpassingen en zet de training online op een afgeschermde website.
Q4Q tekent een verklaring dat de privacy van de klant gegarandeerd wordt.
De klant is verantwoordelijk voor het eventueel regelen van copyright op foto's en videomateriaal.

Kostenindicatie
Wij kunnen deze online training tegen een scherpe prijs aanbieden. Als regel geldt: hoe vollediger het materiaal is dat door de opdrachtgever wordt aangeleverd, deste lager de prijs.

Leveringstijd
De ervaring leert dat de online training binnen 4 weken online kan staan.

Nederlands