Alcohol

Niet moraliseren, maar zoeken naar praktische en doelgerichte interventies. Een realistische benadering om alcohol gerelateerde schade in te perken.

 

In de loop der jaren heeft Q4Q zich gespecialiseerd op het gebied van alcoholbeleid. Uitgangspunt is niet zozeer het opgeheven moraliserende vingertje, maar veelmeer het ontwikkelen van praktische interventies, die de alcoholgerelateerde schade terugdringen. In het Engels wordt deze benadering Harm Reduction genoemd. Op het gebied van trainingen, verzorgen wij een reeks aan trainingen, die zich vooral op de internationale markt richten. In het Engelstalige gedeelte van deze website vindt u hierover meer informatie.
Voor de Nederlandse markt is met name de Urban Nights Master Class relevant.

Nederlands